DNA

DNA

Metodika postupu pro uznání jedné z podmínek chovnosti.

 

Od 1.1.2009 je podmínkou u nově zařazených zvířat do chovu potvrzený odběr vzorku krve pro určení identity DNA v průkazu původu psa (feny) – usnesení konference z 16.2.2008.

 

Výroční členská konference ze dne 6. 2. 2016 umožnila DNA české i německé dle rozhodnutí majitele.

 

Pro odběr krve a následné zaslání k analýze a archivaci na SV do Německa jsou nasmlouvána následující pracoviště:

 • Chotěboř MVDr. Otakar Meloun, Nad Hliništěm 271,
 • Český Brod MVDr. Otakar Novák, Klučovská 128,
 • Krchleby MVDr. Milan Decker, Krchleby 44,
 • Kroměříž MVDr. Karel Chvátal, Kojetínská 1347,
 • Hulín MVDr. Tomáš Žák, Zahradní 897/5,
 • Havířov – MVDr. Josef Polák, Dělnická 59, 736 01Havířov (tel.: 596 440 607)
 • Horky - Veterinární klinika Horky, Horky 19, 294 73 Brodce
 • Bohumín - MVDr Novák Martin, Nerudova 1040, 73581 Bohumín
 • Opava – MVDr Marek Pepřík, Nádražní okruh 35, Opava, 746 01, (tel : 553 622 314)
 • Český Těšín - MVDr. Stanislav Cieciala, CT VET, s. r. o., Frýdecká 1876, 737 01 Český Těšín, (tel. 558 736 474)
 • Dolní Lutyně - MVDr. Stanislav Cieciala, Veticea, s. r. o., Na Výšině 1002, 735 53 Dolní Lutyně, (tel. 596 530 155), www.veticea.cz

Lékař zasílá vzorek do laboratoře v Německu. Po výzvě a úhradě obdržené faktury posílá majitel PP k zápisu na SV. Zápis „DNA“ (uložení profilu jedince do databáze), „DNA gpr.“ (rodiče potvrzeni dle PP).

 

Poznámka:

Aktuální výše poplatku za analýzu je 57 Euro + bankovní poplatek

 

Nová adresa pro zasílání vzorků DNA do SRN:

Generatio sol. GmBh

Blumenstr. 49

69115 Heidelberg

Deutschland

 

Předsednictvo ČKNO rozhodlo připravit dostupnější a ekonomičtější variantu zřízením české databáze DNA (viz. níže). Pro podmínky chovnosti platí obě varianty.

 

Databáze SV a ČR nejsou zatím vzájemně provázány.

 

Povinnost odběru platí pouze u nově zařazovaných zvířat do chovu. Na jedince již chovné se podmínka nevztahuje. Po 1.1.09 musí u kontrolovaného a registrovaného chovu jedinec splňovat podmínky v den prvního krytí (nakrytí).

 

Na bonitaci předkládá majitel jedince originál průkazu původu s potvrzeným zápisem o analýze

 

Českou databázi DNA a služby spojené s vyhodnocením a archivací DNA smluvně zajišťuje akreditovaná laboratoř molekulární genetiky GENSERVICE, s.r.o. Palackého 1 - 3, 612 42 BRNO (areál Veterinární a farmaceutická univerzity) tel.: +420541562186

 

Biologickým materiálem je pro potřebu analýzy výtěr bukální sliznice – z tlamy ( příloha č.1)

 

Distribucí odběrových kartáčků jsou pověřeni poradci chovu ČKNO.

 

Vzorek může odebrat buď přímo laboratoř GENSERVICE (dále jen laboratoř), nebo osoba pověřená ČKNO.

 

Osobou pověřenou se, v tomto případě, rozumí rozhodčí exteriéru NO, nebo poradci chovu ČKNO, případně vet.lékař. Ti potvrzují podpisem legitimitu odběru včetně identifikace jedince do protokolu odběru (příloha č.2). Vet.lékař opatřuje protokol navíc razítkem. Protokol se vyhotovuje 3x. Jeden si ponechává majitel, druhý zůstává osobě pověřené odběrem a třetí se přikládá ke vzorku.

 

Vzorek jedince u kterého nelze při odběru potvrdit identifikace (tet.číslo, čip – srovnání s PP) nemůže být k analýze zaslán.

 

Odebraný vzorek zasílá majitel doporučeně současně s PP, protokolem o odběru a žádankou o vyšetření (příloha č.3) na adresu laboratoře.

 

Na základě analýzy zaslaného vzorku potvrzuje laboratoř:

 

Individuální identifikaci (profil DNA) - zapsáno do PP jako „DNA (CZ)“

Individuální identifikaci (profil DNA) + ověřené rodičovství (parentitu)- zapsáno do PP jako „DNA (CZ) gpr.“

Laboratoř automaticky potvrdí rodičovství a to v případě, že již byli oba rodiče vyšetřeni laboratoří na profil DNA.

 

Po provedené analýze vyzve laboratoř majitele jedince k úhradě služby a po úhradě zasílá laboratoř majiteli „Osvědčení o genetickém typu psa“ a PP se zápisem o provedení analýzy. Sjednaná cena za vyšetření je 900,- Kč. V případě, že vyšetření jedince nepotvrdí rodičovství, informuje laboratoř o této skutečnosti vedení klubu.

 

Kontakt

Chovatelská stanice Německých Ovčáků - from Georgeland Mgr. Jiří Dovrtěl
Chářovská 69
794 01 Krnov
Czech Republic

Kontaktní adresa:
Kunzova 779/2
Brno 602 00
+420 605 466 093 fromgeorgeland@seznam.cz